ServatManavi - تست گراویتی فرم
arrow down navi1 - تست گراویتی فرم
ثروت معنوی چیست ؟ ثروت معنوی کلاسی حضوری بصورت سلسله مباحثی است که یک هفته در میان سه شنبه ها در حال برگزاری بوده و هر جلسه آن بصورت دوره های به هم پیوسته نمی باشد. شما عزیزان در هر جلسه از کلاس ثروت معنوی متوجه می شوید که چه کسی هستید و چه چیزی میخواهید و چه توانایی هایی درونی دارید و چگونه باید زندگی کنید که اول خداوند از شما راضي باشد و بعد خودتان از خودتان راضي باشید.
چرا باید در ثروت معنوی شر کت کنم ؟ در این دوره اخلاق های مثبت و منفی خودم را شناسایی میکنم، و راه‌های تقویت اخلاق‌های مثبت و از بین بردن صفت‌های منفی ام را یاد میگیرم.
ثروت معنوی مناسب چه افرادی است ؟ هر کس که به نحوی احساس می کند که نیاز به شناخت دارد (شناخت خود) در این کلاس به خواسته اش دست پیدا می کند.
چه چیری خواهم آموخت ؟
  • اخلاق های مثبت و منفی خودتان را شناسایی میکنید
  • چه کسی هستید و چه توانایی دارید
  • روش های کسب ثروت های درونی
  • خویشتن سازی و خویشتنداری
تاریخ و روز برگزاری: سه‌شنبه 2 آبـان ماه 1396
زمان برگزاری: ساعت 16:30 الی 18
آدرس برگزاری: تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک وی، سالن مجموعه فرهنگی تلاش
هزینه ثبت نام: برای هر 1 نفر، 20,000 تومان
مهلت پایان ثبت نام سه شنبه (قبل از کلاس) تا ساعت 12 می باشد.
  1. قسمتی از کلاس، جلسه اول سید محمد عرشیانفر - کلاس ثروت معنوی 6.4MB
  2. قسمتی از کلاس، کمبود ایمان سید محمد عرشیانفر - کلاس ثروت معنوی 6.2MB
  3. قسمتی از کلاس، میخوای محبوب بشی ؟ سید محمد عرشیانفر - کلاس ثروت معنوی 6.6MB

به دوستان خود بگویید