حضور دکتر علی یدقار در گروه بین المللی عرشیان

عرشیانفر آخرین فعالیت ها 0 دیدگاه

حضور محترم آقای دکتر علی یدقار در دوره یکساله تحول مالی و تشریح وضعیت موجود اقتصاد ایران در حوزه ی نفت ، گاز و پتروشیمی