همایش بزرگ معجزه ذهن

عرشیانفر همایش ها و سمینار ها

برگزاری دومین همایش بزرگ معجزه ذهن فتح قله های موفقیت با استفاده از قدرت ذهن اگر فقط ۱% از قدرت ذهن را ببینید شگفت زده میشوید   در روز سه شنبه ۱۷ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۸ – ظرفیت محدود شما را به دیدن ذره ای از قدرت خارق العاده ذهن دعوت میکنیم آدرس: …