همایش بزرگ معجزه ذهن

عرشیان همایش های بزرگ

فتح قله های موفقیت با استفاده از قدرت ذهن اگر فقط 1% از قدرت ذهن را ببینید شگفت زده میشوید در روز جمعه 29 بهمن از ساعت 16 الی 19 – ظرفیت محدود شما را به دیدن ذره ای از قدرت خارق العاده ذهن دعوت میکنیم رسیدن به موفقیت های: …