چرا موفقیت ما به اطرافیان ما بستگی دارد؟

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

چرا موفقیت ما به اطرافیان ما بستگی دارد؟ درصد بالایی از موفقیت ما به افرادی که در اطراف خود داریم بستگی دارد. شما هرگز موفق نخواهید بود زمانی که تنها هستید. در واقع برای رسیدن به هدف انگیزه نیاز می باشد و این اطرافیان ما هستند که در ایجاد انگیزه …

کلید موفقیت

سه دلیل اینکه انتقاد دیگران می تواند کلید موفقیت شما باشد

عرشیانفر مطالب, موفقیت 0 دیدگاه

سه دلیل اینکه انتقاد دیگران می تواند کلید موفقیت شما باشد، زمانی که شما توسط مدیر خود سرزنش می شوید و یا توسط خانواده و دوستان خود مورد شماتت قرار می گیرید، همواره نباید دلخور شوید بلکه به این نکته توجه کنید که انتقاد آنها می تواند کلیدی برای موفقیت …

نکته ضروری که برای موفقیت

هفت نکته ضروری که برای موفقیت باید انجام دهید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

هفت نکته ضروری که برای موفقیت باید انجام دهید: اکنون همه می دانند که چیزی که موجب تمایز فرد موفق با فرد ناموفق می شود نحوه تفکر و عملکرد او می باشد. بسیاری از افراد از چیزهایی که به آنها احساس تنش و اضطراب می دهد فرار می کنند و …

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 0 دیدگاه

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، این تفکر که بخواهید خود را با دیگران مقایسه کنید را رها کنید و بدانید که این کار شما را ضعیف تر و اسیب پذیرتر می سازد. یک نصیحت درست و پند آموزنده این است که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنید. اغلب ما …