خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 0 دیدگاه

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، این تفکر که بخواهید خود را با دیگران مقایسه کنید را رها کنید و بدانید که این کار شما را ضعیف تر و اسیب پذیرتر می سازد. یک نصیحت درست و پند آموزنده این است که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنید. اغلب ما …