شش قانون که اجازه نمی دهد شکست مالی بخورید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 3 دیدگاه

شش قانون که اجازه نمی دهد شکست مالی بخورید، چالش های مالی در زندگی تمامی افراد وجود دارد و گاها مهم ترین موضوع و مسئله برای افراد تلقی می شود. افرادی که یک شب تمام سرمایه خود را از دست می دهند با تنها اشتباهات بسیار کوچک این اتفاق برایشان افتاده …