شخصیت خود را کامل تر بسازید

چگونه شخصیت خود را کامل تر بسازید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

چگونه شخصیت خود را کامل تر بسازید: برای برخی افراد ناامید کردن دیگران ، عذرخواهی برای دیرکرد شاید امری طبیعی باشد. اما این رفتارها در واقع نشانی از ضعف شخصیتی فرد می باشد و گفتن اینکه از این کار شرمنده هستم پس از مدتی به یک عادت تبدیل می شود …

هفت ویژگی شخصیتی در رهبران بزرگ

هفت ویژگی شخصیتی در رهبران بزرگ

عرشیانفر مطالب, موفقیت 0 دیدگاه

اگر می خواهید رهبری شوید که دیگران را به خود جذب نمایید می بایست شخصیت خود را بسازید. رهبریت توانایی است که به واسط پاداش ، توانایی خود و یا موقعیتی که دارید بدست آورده می شود. رهبریت توانایی شما را باز سازی می نماید. رهبران بزرگ برای اینکه بتوانند …