شخصیت خود را کامل تر بسازید

چگونه شخصیت خود را کامل تر بسازید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

چگونه شخصیت خود را کامل تر بسازید: برای برخی افراد ناامید کردن دیگران ، عذرخواهی برای دیرکرد شاید امری طبیعی باشد. اما این رفتارها در واقع نشانی از ضعف شخصیتی فرد می باشد و گفتن اینکه از این کار شرمنده هستم پس از مدتی به یک عادت تبدیل می شود …