جادوی تأثیر کلمات

گروه بین المللی عرشیان فایل های تصویری 1 دیدگاه

در این کلیپ سید محمد عرشیانفر، مدرس دوره های روانشناسی پیشرفت كوانتومی با قرآن و تكنیكهای ذهنی با توضیحاتی زیبا و علمی، درباره دقت به کلمات و جادوی تأثیر کلمات سخن می گوید.