پیگیری شکایات

لطفا کد رهگیری را در کادر مربوطه وارد کنید. 
شکیبا باشید تا به درخواست شما رسیدگی شود.

فرم شکایت نامه

لطفا اگر شکایت یا اعتراضی دارید ثبت فرمایید، هرگونه پیام غیر مربوط پیگرد قانونی دارد.
  • نام و نام خانوادگی به فارسی
  • شماره را با 0 در ابتدا وارد کنید
  • اگر ایمیل ندارید این فیلد رت ذها کنید
  • به فارسی بنویسید
  • به فارسی کامل و دقیق شرح دهید