کادر مدیریت

SMAF01 - همکاران

سمت کاری: مدیر عامل مجموعه عرشیان

photo 2016 10 09 01 27 48 - همکاران

سمت کاری: قائم مقام مجموعه عرشیان

اساتید مجموعه

PrB 1 - همکاران

سمت کاری: اساتید مجموعه عرشیان

photo 2018 10 15 19 39 26 - همکاران

سمت کاری: اساتید مجموعه عرشیان

MsA 1 - همکاران

سمت کاری: اساتید مجموعه عرشیان

هدر دپارتمان

photo 2018 07 08 10 26 33 - همکاران

سمت کاری: مسئول دوره اقتصادی

photo 2018 10 27 06 42 48 - همکاران

سمت کاری: مسئول دوره اقتصادی

photo 2018 10 26 09 29 42 - همکاران

سمت کاری: مسئول کارگاه

images - همکاران

سمت کاری: مسئول دوره کودک

photo 2018 10 23 33 09 17 - همکاران

سمت کاری: مشاور مجموعه

photo 2018 10 27 07 12 39 - همکاران

سمت کاری: مسئول دوره کودک

مدرسین مجموعه

photo 2018 10 15 19 40 18 - همکاران

سمت کاری: مدرس حوزه اعتماد به نفس

photo 2018 07 31 12 04 05 - همکاران

سمت کاری: مدرس حوزه سلامت

photo 2018 10 27 16 42 53 - همکاران

سمت کاری: مدرس حوزه ترس

photo 2018 10 15 19 39 27 - همکاران

سمت کاری: مدرس حوزه معنویت

بخش اجرایی

photo 2017 06 09 06 39 31 - همکاران

سمت کاری: مسئول دفتر و منشی

photo 2018 03 15 15 09 24 - همکاران

سمت کاری: مدیر اجرایی دوره ها

بخش تهیه و تولید

photo 2018 03 16 04 34 47 - همکاران

سمت کاری: مسئول تصویر و تدوین

photo 2018 10 27 03 38 22 - همکاران

سمت کاری: مدیر محتوا

photo 2018 10 27 05 19 34 - همکاران

سمت کاری: مسئول صدا و میکس

بخش فناوری اطلاعات

photo 2018 10 27 20 56 28 - همکاران

سمت کاری: مدیر شبکه های اجتماعی

photo 2018 09 19 11 05 38 - همکاران

سمت کاری: وبمستر و پشتیبانی سایت

به اشتراک گذاری