PostBank - شرکای گروه بین المللی عرشیان
پست بانک ایران
KianKhodro - شرکای گروه بین المللی عرشیان
شرکت تولیدی و صنعتی کیان خودرو سهند
Etka - شرکای گروه بین المللی عرشیان
فروشگه های زنجیره ای
Bime Iran - شرکای گروه بین المللی عرشیان
شرکت سهامی بیمه ایران
1885223 - شرکای گروه بین المللی عرشیان
اتحادیه موسسات قرآنی مردمی تهران
Silk Road - شرکای گروه بین المللی عرشیان
جاده ابریشم، جاده تجارت
SabzGiahArm - شرکای گروه بین المللی عرشیان
شركت گياهان سبز زندگي
City Tehran - شرکای گروه بین المللی عرشیان
شهرداری تهران بزرگ
ipg - شرکای گروه بین المللی عرشیان
گروه بیا المللی پارسی