تخفیف های عرشیان در سال ۱۳۹۶ به مناسبت

  • Connector.

    عید سعید فطر

    جشنواره فروش ویژه محصولات عرشیان از ۵ تا ۶ تیر ۱۳۹۶ با ۳۰% تخفیف گذشته است

  • Connector.

    عید سعید غدیر خم

    جشنواره فروش ویژه محصولات عرشیان از ۱۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ با ۲۵% تخفیف بزودی