تخفیف های عرشیان در سال ۱۳۹۶ به مناسبت

  • عید سعید فطر

    جشنواره فروش ویژه محصولات عرشیان از ۵ تا ۶ تیر ۱۳۹۶ با ۳۰% تخفیف، به پایان رسید.

  • عید سعید غدیر خم

    جشنواره فروش ویژه محصولات عرشیان از ۱۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ با ۲۵% تخفیف، به پایان رسید.


برای با خبر شدن از تخفیفات مناسبتی عرشیان کلمه » تخفیف « را به سامانه پیامک ۵۰۰۰۵۱۵۱۲۳ ارسال کنید