تخفیف های عرشیان در سال 1396 به مناسبت

  • عید سعید فطر

    جشنواره فروش ویژه محصولات عرشیان از 5 تا 6 تیر 1396 با 30% تخفیف، به پایان رسید.

  • عید سعید غدیر خم

    جشنواره فروش ویژه محصولات عرشیان از 17 تا 18 شهریور 1396 با 25% تخفیف، به پایان رسید.


برای با خبر شدن از تخفیفات مناسبتی عرشیان کلمه » تخفیف « را به سامانه پیامک 5000515123 ارسال کنید