ثبت نام دوره پول سازی

دروازه امن و رسمی ثبت نام دوره پول سازی

مرحله 1 از 2 - اطلاعات فردی

50%
  • شرایط و ضوابط
    1. استرداد وجه پس از ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.
    2. خدمات آموزشی بیان شده برای دوره پول سازی می باشد.
    3. هرگونه ارتباط یا تعامل بین افراد، خارج از مسئولیت مجموعه عرشیان است.
    4. عضویت در دوره صرفاً با شماره موبایلی که در فرم وارد می شود مقدور است.