چگونه یک ارتباط خوب بسازیم؟

عرشیان پست ها, روابط, موفقیت 0 دیدگاه

داشتن یک ارتباط خوب و موفق شاید با رعایت  در نظر گرفتن ساده ترین نکات ایجاد گردد. بیان ساده ترین جملات و گفته ها می تواند اثرگذاری بلند مدتی داشته باشد و نیز نگفتم برخی جملات می تواند موجب قدرت گیری رابطه شما با همسر و یا دوستان شما گردد. در ادامه ما نکاتی که در یک رابطه موفق می …

عشق خود را در کنترل قرار دهید

عرشیان روابط 0 دیدگاه

کنترل امور در یک رابطه عشقی مهم می باشد. در روابط میان افراد دو دسته موجود می باشد. دسته اول می دانند چه اتفاقی در حال انجام است و دست دوم نمی دانند. دسته اول کسانی هستند که در رابطه عشقی خود از خود می پرسند که ایا همه چیز خوب پیش می رود؟ ایا من خوشحال هستم؟ و این …

رازهای ازدواج موفق پس از ورود بچه چیست؟

عرشیان روابط 0 دیدگاه

این ایده قدیمی وجود دارد که بچه می تواند یک ازدواج را موفق کند اما در حقیقت خواهید دید که عواملی دیگر موجب موفق بودن یک ازدواج و رابطه خواهند شد.در بسیاری از ازدواج ها پس از ورود و آمدن بچه تمرکز و توجه به همسر کم می شود و این مورد اگر چه به تصور برخی مهم نباشد اما …

ارتباط میان غذا و موفقیت شما

عرشیان پست ها, روابط 0 دیدگاه

خوردنی های مختلفی که در طول روز می خورید و یا وعده های غذایی که دارید ارتباط مستقیمی با کارایی و نیز موفقیت شما خواهد داشت. مواد غذایی سالم می توانند انرژی کافی را به شما دهند و در نتیجه شما کارآمدتر می توانید عمل نمایید و این کارایی بیشتر در موفقیت فردی و شخصیتی شما اثرگذار می باشد.