حضور دکتر علی یدقار در گروه بین المللی عرشیان

مدیریت سایت آخرین فعالیت ها, رویدادهای اخیر پیام بگذارید

حضور محترم آقای دکتر علی یدقار در دوره یکساله تحول مالی و تشریح وضعیت موجود اقتصاد ایران در حوزه ی نفت ، گاز و پتروشیمی