یدقار, گروه بین المللی عرشیان, گروه بین المللی, علی یدقار, عرشیان, دکتر علی یدقار

حضور دکتر علی یدقار در گروه بین المللی عرشیان

عرشیان آخرین فعالیت ها, رویدادها پیام بگذارید

حضور محترم آقای دکتر علی یدقار در دوره یکساله تحول مالی و تشریح وضعیت موجود اقتصاد ایران در حوزه ی نفت ، گاز و پتروشیمی