کار هست پول هست

عرشیان دوره های حضوری, همایش های بزرگ 0 دیدگاه

کار هست پول هست ، شما چطور هدف برگزاری : ایجاد کار و افزایش در آمد  گروه بین المللی عرشیان، برگزار میکند: دوره15 جلسه ای، هرجلسه 3 ساعته – ( 45 ساعت آموزش ) نشر آگاهی ، نشر عدالته