همایش بزرگ معجزه ذهن

عرشیانفر همایش های بزرگ

برگزاری دومین همایش بزرگ معجزه ذهن فتح قله های موفقیت با استفاده از قدرت ذهن اگر فقط 1% از قدرت ذهن را ببینید شگفت زده میشوید   در روز سه شنبه 17 اسفند از ساعت 16 الی 18 – ظرفیت محدود شما را به دیدن ذره ای از قدرت خارق العاده ذهن دعوت میکنیم آدرس: …