درباره ما

گروه بین المللی عرشیان در سال 1387 با هدف آموزش در زمینه های انفرادی خانوادگی گروهی و سازمانی در حوزه های مالی و معنوی شروع به فعالیت نموده است.

تاکنون موفق به فعالیت در 12 کشور دنیا مانند: ژاپن ، آلمان ، قزاقستان ، ایتالیا ، کره جنوبی ، چین ، روسیه ، مالزی ، افغانستان ، گرجستان شده است.