گروه بین المللی عرشیان: در سال ۱۳۸۷ با هدف آموزش در زمینه های انفرادی خانوادگی گروهی و سازمانی در حوزه های مالی و معنوی شروع به فعالیت نموده است. تاکنون موفق به فعالیت در ۱۲ کشور دنیا مانند: ژاپن ، آلمان ، قزاقستان ، ایتالیا ، کره جنوبی ، چین ، روسیه ، مالزی ، افغانستان ، گرجستان شده است.

آشنایی با اساتید

استاد سید محمد عرشیانفر
استاد سید محمد عرشیانفر

به اشتراک گذارید