دوره‌ها

دوره پولسازی‌ (۱)
۱۰٪ هدیه
ورود به دوره

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دوره پولسازی‌ (۱)
لایف پلاس
۱۰٪ هدیه
ورود به دوره

استاد سیدمحمد عرشیانفر

لایف پلاس

استاد سیدمحمد عرشیانفر

عرشیانی شو
دوره ثروت معنوی
۱۰٪ هدیه
ورود به دوره

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دوره ثروت معنوی

گفتگوها و مصاحبه‌ها

استاد سیدمحمد عرشیانفر

محصولات فرکانسیک

فایل فرکانسیک آرامش

استاد سیدمحمد عرشیانفر
این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

فایل فرکانسیک عزت‌ نفس و اعتماد‌ به‌ نفس

استاد سیدمحمد عرشیانفر
(ایجاد، افزایش و ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس شما)

فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

فایل فرکانسیک اشتغال و تحول کاری

استاد سیدمحمد عرشیانفر
(یافتن شغل مناسب یا پیشرفت شغلی)

فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت

فایل فرکانسیک بخشش

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک بخشش

فایل فرکانسیک ۵ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

استاد سیدمحمد عرشیانفر
پکیج فرکانسیک ۵ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

فایل فرکانسیک ۱۰ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

استاد سیدمحمد عرشیانفر
پکیج فرکانسیک ۱۰ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

محصولات

نقش شما در سیمای هستی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

قضاوت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

توهمی به نام ترس

استاد سیدمحمد عرشیانفر

ترازوی خوشبختی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

آغازی به نام پایان

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه بهار

استاد سیدمحمد عرشیانفر

از عشق تا عشق

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه دست مرا بگیر

استاد سیدمحمد عرشیانفر

ناگفته‌های قانون جذب

استاد سیدمحمد عرشیانفر

طعم خوش زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه آغوش خدا

استاد سیدمحمد عرشیانفر

اولین گام

استاد سیدمحمد عرشیانفر

سرشت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

نظرات شما

اگر میخواهید از جدیدترین دوره‌ها، محصولات و یا رویدادهای جدید مطلع شوید عضو شوید.

سید محمد عرشیانفر