خود باوری یا اعتماد به نفس

عرشیانفر روابط, مطالب 2 دیدگاه

خودباوری یا اعتماد به نفس یکی از شرایط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیت‌آمیز اعتماد و باور دارد. خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت‌های یک فرد ایفا می‌کند. پژوهشگران …

قانون جذب چیست ؟

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

قانون جذب (به انگلیسی: Law of attraction) : یک قانون انتزاعی است و به طور خلاصه بیان می‌کند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی به شدت …

چرا موفقیت ما به اطرافیان ما بستگی دارد؟

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

چرا موفقیت ما به اطرافیان ما بستگی دارد؟ درصد بالایی از موفقیت ما به افرادی که در اطراف خود داریم بستگی دارد. شما هرگز موفق نخواهید بود زمانی که تنها هستید. در واقع برای رسیدن به هدف انگیزه نیاز می باشد و این اطرافیان ما هستند که در ایجاد انگیزه …

شش قانون که اجازه نمی دهد شکست مالی بخورید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 3 دیدگاه

شش قانون که اجازه نمی دهد شکست مالی بخورید، چالش های مالی در زندگی تمامی افراد وجود دارد و گاها مهم ترین موضوع و مسئله برای افراد تلقی می شود. افرادی که یک شب تمام سرمایه خود را از دست می دهند با تنها اشتباهات بسیار کوچک این اتفاق برایشان افتاده …

راه های دست برداشتن از خیالبافی و شروع کار

عرشیانفر روابط, مطالب 0 دیدگاه

راه های دست برداشتن از خیالبافی و شروع کار: انسان ها رویاها و ارزوهایی در سر خود می پرورانند و همین ارزوها موجب می گردد که افراد به سمت هدف های خود تلاش کنند و بدان برسند. اما برخی افراد تنها به خیالبافی و خیال پردازی می پردازند در واقع آرزوهای …

سه گام برای رسیدن به موفقیت

عرشیانفر مطالب, موفقیت 0 دیدگاه

سه گام برای رسیدن به موفقیت: موفقیت جزو ذات درونی افراد می باشد که برای رسیدن به آن تلاش می نمایند. حس موفقیت ، مفید بودن موجب می گردد که افراد برای رسیدن به پله های بیشتر موفقیت تلاش نمایند اما گاها افراد با تصمیمات اشتباه خود این پله های …

کلید موفقیت

سه دلیل اینکه انتقاد دیگران می تواند کلید موفقیت شما باشد

عرشیانفر مطالب, موفقیت 0 دیدگاه

سه دلیل اینکه انتقاد دیگران می تواند کلید موفقیت شما باشد، زمانی که شما توسط مدیر خود سرزنش می شوید و یا توسط خانواده و دوستان خود مورد شماتت قرار می گیرید، همواره نباید دلخور شوید بلکه به این نکته توجه کنید که انتقاد آنها می تواند کلیدی برای موفقیت …

نکته ضروری که برای موفقیت

هفت نکته ضروری که برای موفقیت باید انجام دهید

عرشیانفر مطالب, موفقیت 1 دیدگاه

هفت نکته ضروری که برای موفقیت باید انجام دهید: اکنون همه می دانند که چیزی که موجب تمایز فرد موفق با فرد ناموفق می شود نحوه تفکر و عملکرد او می باشد. بسیاری از افراد از چیزهایی که به آنها احساس تنش و اضطراب می دهد فرار می کنند و …