Neuro linguistic programming

همایش بزرگ معجزه ذهن

عرشیان همایش ها و سمینار ها

برگزاری همایش بزرگ معجزه ذهن
فتح قله های موفقیت با استفاده از قدرت ذهن
اگر فقط 1% از قدرت ذهن را ببینید شگفت زده میشوید
شما را به دیدن ذره ای از قدرت خارق العاده ذهن دعوت میکنیم
رسیدن به موفقیت های: شغلی ، خانوادگی ، تحصیلی و فردی
تله پاتی، ادراکات فراحسی و قدرت های ماورایی چند درصد در زندگی شما نقش دارد؟

 

سر فصل های همایش:
  • دین و قدرت های ماورایی
  • قرآن و قدرتهای متافیزیکی
  • پیداکردن راهها و مسیرهای خوشبختی بااستفاده از متافیزیک
  • چگونگی قرار گرفتن در مسیر متافیزیک
  • بررسی زندگی انسانهای متافیزیکی

 

با حضور اساتید بین المللی:
  1. استاد سید محمد عرشیانفر » نمایش رزومه
  2. دکتر مهدی خیرالهی » نمایش رزومه
  3. استاد بابک خسرونژاد » نمایش رزومه

صوت های اساتید

[cue id="7671"]


این محتوا را به اشتراک بگذارید