What is Love 1073x537 - عشق خود را در کنترل قرار دهید

عشق خود را در کنترل قرار دهید

مدیریت سایت عشق و روابط پیام بگذارید

کنترل امور در یک رابطه عشقی مهم می باشد. در روابط میان افراد دو دسته موجود می باشد. دسته اول می دانند چه اتفاقی در حال انجام است و دست دوم نمی دانند. دسته اول کسانی هستند که در رابطه عشقی خود از خود می پرسند که ایا همه چیز خوب پیش می رود؟ ایا من خوشحال هستم؟ و این سوال که من دارم چیکار میکنم. کسانی که احساس می کنند در رابطه عشقی خود قدرت کمی دارند و طرف دیگر بر روی او کنترل می کند و این نکته را در مناسبت ها مانند تولد و دیگر جشن ها متوجه خواهند شد.

 

Relationship Satisfaction 1024x512 - عشق خود را در کنترل قرار دهید

رضایت از رابطه

این جمله را متوجه باشید که این زندگی شماست و شما مسئول تمامی نتایج خواهید بود. این سوال را از خود بپرسید که آیا در رابطه عشقی خود در جایی که هستید خوشحال هستید؟ اگر پاسخ این سوال شما مثبت بود پس به همسر خود این مورد را بگویید و بیان نمایید. در گام دوم به همسر خود بگویید که چه چیزهایی در رابطه عشقی او را خوشحال و راضی نگه می دارد. گام سوم جشن بگیرید. این رابطه عشقی خود را با جشن ها و هدیه هایی به یکدیگر تبریک بگویید. و در آخر در خصوص رابطه عشقی خود با هم صحبت کنید و سعی نمایید که این رابطه را بهتر و بهتر نمایید.

حال اگر جواب شما به سوال اینکه از رابطه عشقی خود راضی هستید منفی بود و در شرایطی که هستید راضی نیستید پس این جمله را ابتدا باید درک کنید که این زندگی شماست و نباید اجازه کنترل این زندگی را به فرد دیگرید بدهید. این جمله را در ذهن داشته باشید که شما در این رابطه آن فرد را انتخاب نموده اید و اگر از رابطه ای که دارید راضی نیستید و شما را خوشحال نمی کند و در جهت بهبود آن تلاش نماید و اگر راهی برای بهبود نمی یابید و می بینید که در این رابطه کنترلی ندارید و با ناراحتی شما همراه است پس این جمله را بدانید که می توانید این رابطه را به پایان رسانید.

 

Speaking Problems 1024x512 - عشق خود را در کنترل قرار دهید

صحبت در خصوص مشکلات

با همسر خود در خصوص مشکلات و نیز مواردی که موجب ازار شما می شود صحبت کنید. این مورد می تواند در جهت بهبود رابطه شما کمک کننده باشد. عدم صحبت کردن طرفین رابطه با هم موجب می شود که کوچک ترین مورد به مشکلی بزرگ تبدیل شود و به خرابی رابطه منجر شد.

 

 این محتوا را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.