مخمصه

Akram5779 پرسید 3 هفته قبل

سلام، اقای عرشیان فر، خوب هستید؟ طاعات قبول، چطوری میشه انرزی شیطان و دور کرد و پشت به هوس کرد، من به خدا میگم خدایا اگه تو بزرگی و ایمان دارم که بزرگی چرا جلو بنده هاتو نمیگیری ، من ازش کمک میخوام اما من نمیتونم از کسی که میدونم نا محرمه دل بکنم تو وسایلش جور کن من از پیشش برم اگه خدا قدرتش بیشتر از خواسته من و شیطان نیست چرا کاری نمیکنه، من خودم خواب قیامتو دیدم به همه چی که خدا گفته ایمان دارم اما به کسی دل سپردم که نباید میشد حتی خودش غیر مستقیم گفت نرو و من رفتم و حالا مثل خر تو گل گیر کردم، میگم غلط کردم زودتر دستو بگیر تا دیر نشده اما نمیدونم چیکار کنم ، تو میدونی؟ برام دعا کن