Target

تعریف جدیدی از هدف

مدیریت سایت فایل های تصویری

تعریف جدیدی از هدف !!!
شما فردی هدفمند هستید یا هدرمند؟
هدف چیست و هدف را چگونه باید تعریف کنیم؟
مغز اولیه و مغز ثانویه چیست و چه تفاوت هایی دارند؟
چگونه باید از مغز ثانویه برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم؟
  1. ایمیل خود را بدون www در فیلد “ایمیل” وارد کنید.
  2. سپس بر روی “دریافت لینک دانلود” کلیک کنید.
  3. یک ایمیل با عنوان “جزئیات لینک دانلود” برایتان ارسال می شود.
  4. به ایمیل خود رفته و “Inbox” یا “Spam” چک کنید.

به دوستان خود بگویید