دوره‌ها

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دوره پولسازی‌ ۱

استاد سیدمحمد عرشیانفر

لایف پلاس

استاد سیدمحمد عرشیانفر

عرشیانی شو

گفتگوها و مصاحبه‌ها

سیدمحمد عرشیانفر

محصولات فرکانسیک

فایل فرکانسیک آرامش

استاد سیدمحمد عرشیانفر
این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

فایل فرکانسیک ۱۰ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

استاد سیدمحمد عرشیانفر
پکیج فرکانسیک ۱۰ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

فایل فرکانسیک ۵ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

استاد سیدمحمد عرشیانفر
پکیج فرکانسیک ۵ برابر شدن درآمد (ثروت کوانتومی)

فایل فرکانسیک بخشش

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک بخشش

فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت

فایل فرکانسیک اشتغال و تحول کاری

استاد سیدمحمد عرشیانفر
(یافتن شغل مناسب یا پیشرفت شغلی)

فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

فایل فرکانسیک عزت‌ نفس و اعتماد‌ به‌ نفس

استاد سیدمحمد عرشیانفر
(ایجاد، افزایش و ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس شما)

محصولات

سرشت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

قدرت احساس

استاد سیدمحمد عرشیانفر

وصیت‌نامه معنوی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه رهایی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه تو چی میخوای

استاد سیدمحمد عرشیانفر

زود دیر می‌شود

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه عشق رازیست

استاد سیدمحمد عرشیانفر

خدا کیست؟

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک آرامش

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دوره ۳۰ روز ۳۰ عهد

استاد سیدمحمد عرشیانفر

سفر‌درون

استاد سیدمحمد عرشیانفر

پروانگی1

استاد سیدمحمد عرشیانفر

پروانگی‌۲

استاد سیدمحمد عرشیانفر

رویدادهای پیش‌رو

نظرات شما

اگر میخواهید از جدیدترین دوره‌ها، محصولات و یا رویدادهای جدید مطلع شوید عضو شوید.

سید محمد عرشیانفر