دوره‌ها

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دوره پولسازی‌ (۱)

استاد سیدمحمد عرشیانفر

لایف پلاس «مهارت زندگی»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دوره ثروت معنوی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

عرشیانی شو

گفتگوها و مصاحبه‌ها

استاد سیدمحمد عرشیانفر

محصولات فرکانسیک

فایل فرکانسیک آرامش

استاد سیدمحمد عرشیانفر
این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

فایل فرکانسیک شادی

استاد سیدمحمد عرشیانفر
این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

فایل فرکانسیک عزت‌ نفس و اعتماد‌ به‌ نفس

استاد سیدمحمد عرشیانفر
(ایجاد، افزایش و ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس شما)

فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

استاد سیدمحمد عرشیانفر
فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

محصولات

عرفه یعنی شناخت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک شادی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

نقش شما در سیمای هستی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

نظرات شما

اگر میخواهید از جدیدترین دوره‌ها، محصولات و یا رویدادهای جدید مطلع شوید عضو شوید.

سید محمد عرشیانفر